Sunday, 14 January 2018

Αειφόρος ανάπτυξη


Τι είναι η αειφόρος ανάπτυξη;


 • Η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους μας χωρίς να αγνοούμε την ευημερία των επόμενων γενιών.
 • Η εφαρμογή δίκαιων κανονισμών που να ισχύουν για όλους.
 • Η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.
 • Η επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο χρησιμοποιούμε και καταστρέφουμε τους πόρους του πλανήτη.
Συνεπώς η βιωσιμότητα με την ευρύτερη έννοια είναι το να είμαστε μέλη της κοινότητας η οποία θα μας επιτρέπει να βρούμε αυτά που επιζητούμε ώστε να προοδεύσουμε και να παραδώσουμε την ευημερία στις επόμενες γενιές.

Η πρόοδος αυτή εξασφαλίζει τον αξιοπρεπή τρόπο ζωής (συνθήκες διαβίωσης), την πληθώρα θέσεων εργασίας, τις αυξανόμενες ευκαιρίες μάθησης, την ευκολία στους τρόπους μετακίνησης και μεταφοράς, την σύναψη υγιών κοινωνικών σχέσεων, την προστασία της υγείας μας αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

Πώς δημιουργούμε όμως τέτοιες κοινότητες;


Αρχικά προβάλλεται και προωθείται στις ανθρώπινες κοινότητες η ιδέα της ικανοποίησης των αναγκών τους μέσα στα πλαίσια ενός βιώσιμου τρόπου. Διευκρινίζοντας, αυτό σημαίνει ότι τα κτήρια που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια αποτελούν πλέον πρότυπα για τα υπόλοιπα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα φιλικά προς το περιβάλλον ενεργειακά συστήματα, τις υδάτινες υποδομές που μας παρέχουν με καθαρό, άφθονο και οικονομικά προσιτό νερό, τα ευέλικτα και οικονομικά μέσα μεταφοράς και την αξιόπιστη απασχόληση.

Όσον αφορά τις κοινότητες, επιβάλλεται να αποκτήσουν τη θεσμική ικανότητα για την παροχή δίκαιης υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και υγιών κοινωνικών δεσμών.Το μοντέλο των τριών πυλώνωνΤο μοντέλο βασίζεται σε περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι πρέπει πάντοτε να θεωρούνται αλληλένδετοι:
 1. Περιβάλλον: Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προστασία του κλίματος, των φυσικών πόρων (αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων) και της βιοποικιλότητας.
 2. Οικονομική ανάπτυξη (επιχειρήσεις και βιομηχανία)
 3. Κοινωνική πρόοδος: Καλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, καταπολέμηση της φτώχειας και εξασφάλιση ευημερίας.


Πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της αειφορίας;
 • Σχεδιάζουμε κτίρια που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • Τα κτίρια εκπέμπουν ρύπους με διάφορους τρόπους:
   • Μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους
   • Μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων για την παροχή ενέργειας για την παραγωγή και την παράδοση υλικών
   • Μέσω των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού και φωτισμού.
 • Εφαρμόζουμε τεχνικές σχεδίασης που αξιοποιούν στο έπακρο τους φυσικούς πόρους για να μειώσουν τις ενεργητικές ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου.
 • Χρησιμοποιούμε εργαλεία βιομηχανικής μοντελοποίησης. Εξετάζουμε το κόστος άνθρακα που σχετίζεται με κάθε δραστηριότητα κατασκευής και συντήρησης, ώστε να μειωθεί η εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.
 • Αναπτύσσουμε κατευθυντήριες γραμμές βιωσιμότητας για τον καθορισμό νέων προτύπων που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, νερού, τη χρήση υλικών, την επεξεργασία αποβλήτων, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τη χρήση γης.
 • Κρίνεται επιτακτικό να κινηθούμε από ένα πλούσιο σε άνθρακα, σε ένα βιώσιμο και ασφαλές ενεργειακό περιβάλλον όπου θα είναι εμφανής η ευρεία εμπορικοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (υδροηλεκτρική, αιολική, βιοενέργεια, ηλιακή), η προσαρμογή και η επανασύνδεση ενός ευέλικτου ηλεκτρικού δικτύου. Τα έξυπνα δίκτυα προϋποθέτουν σημαντική τεχνογνωσία για τη διασφάλιση των μεταφορών και της διανομής, για την προσαρμογή της ενεργειακής πολιτικής και τη ρύθμιση της αγοράς.
 • Οι μεταφορές παραδοσιακά συνδέονται με την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού του δικτύου μεταφορών αντιμετωπίζουν την πρόκληση να συνεχίσουν να ξεκλειδώνουν τις οικονομικές ευκαιρίες συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Στόχος τα έξυπνα συστήματα μεταφορών με σκοπό τη πραγματοποίηση αποτελεσματικότερων διαδρομών καθώς και της μείωσης της εξάρτησης από το αυτοκίνητο.
 • Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου συμβάλλει στο πρόβλημα της παροχής ασφαλών και αξιόπιστων υδάτινων πόρων, οπότε κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση.
 • Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες περιοχές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απερήμωσης. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων μέσα στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παροχή νερού. Η μείωση της κατανάλωσης νερού, των διαρροών και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα διαμέσου της χρήσης συστημάτων έξυπνης μέτρησης είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος της αειφορίας. 


Η στρατηγική βιωσιμότητας συμβαδίζει με την επιχειρηματική στρατηγική. Σημαντικός στόχος καθίσταται η δημιουργία λύσεων που να ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, τη μείωση του κινδύνου (σε τεχνικό, εμπορικό και περιβαλλοντικό επίπεδο).

Η στρατηγική βιωσιμότητας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξαπολύει την καινοτομία ενώ προσδίδει αποδοτικότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Εάν ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να επιτύχουμε αντί για αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε ίσως να βελτιώσουμε και τη νοοτροπία μας γενικότερα. Για παράδειγμα, πολλές φορές, οι στόχοι για τις εκπομπές του άνθρακα καθορίζονται από 5% έως 10% μείωση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών. Τι γίνεται όταν επιδιώξουμε ρύθμιση της μείωσης κατά 50%; Αυτό ενδεχομένως να προσανατολίσει όλη την υπεύθυνη ομάδα στην επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

Αλυσίδα εφοδιασμού και στρατηγική βιωσιμότητας 


Λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα εφοδιασμού σε αυτό το ταξίδι αειφορίας θα δούμε ότι χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος κεντρών έρευνας και ανάπτυξης, έτοιμα να δώσουν τις καλύτερες ιδέες, τις καλύτερες υπηρεσίες και τα καλύτερα προϊόντα. Η αμοιβαία συνεργασία λοιπόν, με τη σύναψη στοχευμένων εμπορικών συμφωνιών προσδίδει ανταμοιβή και επιπλέον θετικά αποτελέσματα.

Επομένως, ένα γενικό συμπέρασμα αυτού του ταξιδιού της αειφορίας είναι το ότι οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιωσιμότητα για να ελέγξουμε πώς πράττουμε και γιατί, ποιος είναι ο απώτερος σκοπός μας (της επιχείρησης, του οργανισμού μας, του κράτους μας). Το ταξίδι διαμέσου της αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να μας οδηγήσει πολλές φορές (στα πρώτα στάδια) εκτός των ορίων του comfort zone, ωστόσο αν δεν πραγματοποιήσουμε αυτές τις καίριες αλλαγές, δεν θα επωφεληθούμε από όσα μπορεί να μας προσφέρει μια αειφόρος ανάπτυξη.
No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!

Economic ◌ ability

https://medium.com/@ecostepsblog Is there a link between sustainability and finance and how is this link being evaluated? ( ....